ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

စကားမစပ္

စကားမစပ္

အခ်စ္ကေျပာတယ္...
ကိုယ္က ဟစ္တလာ လိုပဲတဲ႔။
ကိုယ္က ဟစ္တလာ ဆိုတာ
ႏႈတ္ခမ္းေမႊး နဲ႔လား ဘာနဲ႔လား
မသိပါဘူးကြယ္။
ေသခ်ာတာကေတာ႔
ဟစ္တလာ လည္း သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ေတာ႔
ဆိုဖူးပါလိမ္႔မယ္။ 

ေက်ာ္ညိဳေသြး