ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

အေဟာင္းဆိုင္


အေဟာင္းဆိုင္


ေခ်ာကလက္ေတာ႔ ေခ်ာကလက္ပဲ ဒါေပမယ္႔ မိႈတက္။
သမိုင္းေတာ႔ သမိုင္းပဲ ဒါေပမယ္႔ C Double Plus Basic
အခ်စ္ေတာ႔ အခ်စ္ပဲ ဒါေပမယ္႔ ပေလးဘိြဳင္းသန္းႏိုင္ သီခ်င္း
မွတ္တိုင္ေတာ႔ မွတ္တိုင္ပဲ ဒါေပမယ္႔
ဓါတ္တိုင္ အေဟာင္းၾကီး လိုလို။
နံရံေတာ႔ နံရံ ေယာက္်ားသန္႔စင္ခန္းထဲက နံရံ
အိပ္မက္ေတာ႔ အိပ္မက္ ေဆာင္းတြင္း အိပ္မက္
သီခ်င္းေတာ႔ သီခ်င္း ဒါေပမယ္႔ ဟာသသီခ်င္း
အမွတ္တရ ေတာ႔ အမွတ္တရ ဒါေပမယ္႔ ခလုတ္တိုက္မိမွ အမွတ္တရ
ဒီေျဖာင္႔တန္းေနတဲ႔ လမ္းေပၚမွာ
ပေရာက္ဆီေတြ ခ်ိန္း ျပီး ေကာ္ဖီ အရသာေတြ ေျပာင္းၾကည္႔ေနတာ
ျပန္ဆိုေတးေတြ အေငြ ႔ ျပန္ခဲ႔တာ ၾကာေပါ႔။
ဖက္ရွင္က်က် နဲ႔ က်င္ေနတဲ႔ ဓါတ္ကို ဆံပင္ေတြ သပ္ျပီး
ေခတ္ေဟာင္းေတးေလးေတြ ညည္းေနေတာ႔။
ပို႔စကဒ္အေဟာင္းေလးေတြ နဲ႔ တဒုတ္ဒုတ္ခုန္ေနတဲ႔
အန္းနားေလာ႔ Beat ေတြ ထည္႔ထားတဲ႔ ဂိုေထာင္ထဲမွာ။
ေမွာ္၀င္ေနတဲ႔ ဖဲခ်ပ္ေတြထဲ...
ဂ်ိဳကာဟာ တက္ခ်္စခရင္မ္ ဖုန္းကို တို႔ထိရင္း
လမ္းမ်ားမ်ား ေလွ်ာက္ခဲ႔ေပါ႔။


ေက်ာ္ညိဳေသြး