ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီေတြထဲက ဆံႏြယ္မ်ား


နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီေတြထဲက ဆံႏြယ္မ်ား


ေခတ္ျပိဳင္ကဗ်ာဆိုတာ ဘာပါလိမ္႔ကြယ္။          ။


ေက်ာ္ညိဳေသြး