ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

မျပီးေသးတဲ႔ ကဗ်ာ

မျပီးေသးတဲ႔ ကဗ်ာ


ကြမ္းရာေရာင္းတဲ႔ သူက ကြမ္းရာေရာင္း ၊ ဆႏၵျပတဲ႔ သူက ဆႏၵျပ ၊ သတင္းေရးတဲ႔
သူက သတင္းေရး ၊ေ၀ဖန္ခ်က္ထုတ္တဲ႔ သူက ေ၀ဖန္ခ်က္ထုတ္ ၊ ရိႈးပြဲသြားတဲ႔ သူက
ရိႈးပြဲသြား ၊ Date လုပ္တဲ႔ သူက လုပ္ ၊ အေျဖေတာင္း တဲ႔ သူက ေတာင္း။
ထမင္းငတ္တဲ႔ သူက ငတ္ ၊ ဟင္းငတ္တဲ႔ သူက ငတ္။ Air Force One မ၀ယ္ႏိုင္လုိ႔
စိတ္ဓါတ္က်သူက က် ၊ ပန္းပြင္႔ေလး ေၾကြသြားလို႔ ၀မ္းနည္းသူက ၀မ္းနည္း ၊
စိန္ရတုပြဲ က်င္းပေနသူေတြက က်င္းပ ၊ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းကြင္းျပင္မွာ ၾကယ္ေၾကြ
ဆုေတာင္းကို ရြတ္သူက ရြတ္၊ အညိဳေရာင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ ရဲရဲေတာက္
ကဗ်ာေတြ ရြတ္သူေတြ က ရြတ္၊ ပန္းတစ္ပြင္႔ရဲ႕ ကမ္မီကယ္လ္မွာ
အဆိပ္သင္႔သူေတြ က သင္႔။ လကုန္ရက္ အလြန္မွာ မုဒိတာစကၠဴ ေတြ စြန္႔ၾကဲသူက
စြန္႔ၾကဲ၊ သံုးသပ္တဲ႔ သူက သံုးသပ္ ၊ ကြမ္းစားေဆး ထဲ ဗာဒံရြက္ေျခာက္ထည္႔သူက
ထည္႔။ ဒံေပါက္နဲ႔ ထမင္းၾကမ္း ေရာ ျပီး ေလြးသူကေလြး၊ တစ္ေယာက္
သံုးေလးေသာင္းနဲ႔ ဘူေဖး သူေတြ က ေဖး။ တစ္စံုတစ္ေယာက္အတြက္
ေက်ာက္ကပ္ကို အလွဴေပးသူက ေပး။ သီခ်င္းေရးတဲ႔ သူက သီခ်င္းေရး ၊ ကား
က်ပ္က်ပ္ ထဲမွာ စိတ္အလွ်င္နဲ႔ အိမ္ျပန္သူေတြ က ျပန္ ၊ ေအာႏိုက္ စက္တန္း ထဲက
ေန တိုးထြက္လို႔ မနက္ခင္းကို ၾကိဳသူက ၾကိဳ၊ အိစက္ညက္ေညာ ေမြ႕ရာေပၚကထျပီး
ေနျခည္ေႏြးေႏြ ေကာ္ဖီ ေဖ်ာ္သူက ေဖ်ာ္  ေဒါင္းလုတ္ လုပ္သူက လုပ္ ၊ အပ္ပလုတ္
လုပ္သူက လုပ္၊ ေဆာ႔ဖ္၀ဲ ေရးသူက ေရး၊ ဟက္ကင္းလုပ္သူက လုပ္ ၊ ေတာ္လွန္တဲ႔
သူက ေတာ္လွန္ ၊ ျပဳတ္က်တဲ႔ သူက ျပဳတ္က် ၊ အထုပ္မ တဲ႔ သူက မ ။
ေၾကျငာခ်က္ထုတ္သူက ထုတ္ ၊ ယပ္ေတာင္ ေရာင္းေကာင္း တဲ႔ သူေတြက
ေရာင္းေကာင္း ၊ အဲယားကြန္းေရာင္းေကာင္းတဲ႔ သူေတြ ကေရာင္းေကာင္း ၊
ပြဲဆက္မ်ားသူက မ်ား ၊ ပြဲတက္ မ်ားသူက မ်ား ၊ သရဲသဘက္ ထားသူက ထား ၊
အမည္းစက္ ၾကြားသူက ၾကြား ၊ အိပ္မက္ကို အေရာင္တင္သူက တင္ ၊ ခ်ိန္ခြင္ကို
အေလးခိုးသူ က ခိုး ၊ ပုဆိုးျခံဳထဲက လက္သီး ျပသူက ျပ။ တင္ျပတဲ႔ သူေတြ က
တင္ျပ ၊ ေထာက္ခံတဲ႔ သူေတြက ေထာက္ခံ ၊ မွတ္တမ္းတင္တဲ႔ သူေတြက
မွတ္တမ္းတင္ ၊ ျပင္ဆင္တဲ႔ သူေတြက ျပင္ဆင္ ၊ ျဖည္႔စြက္တဲ႔ သူေတြက ျဖည္႔စြက္၊
ျပီးေတာ႔..
“အမွန္တရား ဆိုတာ တစ္ခုပဲ ရွိတယ္။ တစ္ကယ္လို႔ အမွန္တရား ဆိုတာက
ႏွစ္ခုသာ ရွိေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒီ အမွန္တရား ႏွစ္ခုထဲက တစ္ခုဟာ အမွန္တရား
အစစ္ကို Modified လုပ္ထားတဲ႔ အမွန္တရား သာ ျဖစ္တယ္” လို႔ ေျပာသူ က ေျပာ။

ကြမ္းရာေရာင္းတဲ႔ သူက သူက ရိႈးပြဲသြား၊ Date လုပ္တဲ႔ သူက ထမင္းငတ္
၀မ္းနည္းသူက လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ မုဒိတာစကၠဴ ေတြ စြန္႔ၾကဲ
ဒံေပါက္နဲ႔ ထမင္းၾကမ္း ေရာ ျပီး ဘူေဖး သူေတြ က ေဖး၊ အိစက္ညက္ေညာ ေမြ႕ရာေပၚကထျပီး
သီခ်င္းေရးတဲ႔ သူက သီခ်င္းေရး၊ ကား က်ပ္က်ပ္ ထဲမွာ ဟက္ကင္းလုပ္သူက လုပ္
အထုပ္မ တဲ႔ သူက ေၾကျငာခ်က္ထုတ္သူက ထုတ္ ၊ အဲယားကြန္းေရာင္းေကာင္းတဲ႔ သူေတြ က
ခ်ိန္ခြင္ကို အေလးခိုး၊ မွတ္တမ္းတင္တဲ႔ သူေတြက   ျပင္ဆင္၊
ေအာႏိုက္ စက္တန္း ထဲက ေန တိုးထြက္လို႔  ကဗ်ာေတြ ရြတ္သူေတြ က ရြတ္
ပန္းပြင္႔ေလး ေၾကြသြားလို႔ ကြမ္းစားေဆး ထဲ ဗာဒံရြက္ေျခာက္ထည္႔သူက ထည္႔။

ေပစုတ္စုတ္အေရာင္အဆင္း နဲ႔ နံရံေပၚက ဖတ္မရ တဲ႔ ဂရပ္ဖစ္တီ ေဆးမႈတ္ရာ ဟာ
ႏွစ္ရွည္ လမ်ား။ေက်ာ္ညိဳေသြး